درباره ما

شرکت آهين صنعت پارس با بهره گيری از توانمندی، خلاقيت و هوشمندی نيروهای متخصص و بکارگيری دانش فنی و تجربه در بخش هوايی کشور در کنار ابزار و تجهيزات روز مطابق با استانداردهای بين المللی پاسخگوی نيازها و تقاضاهای صنايع مختلف در زمينه کنترل کيفی و بازرسی های غير مخرب می باشد .

ما روشهای کنترل کیفی و افزايش بهره وری را در جهت ايجاد و گسترش قابليت هاي منجر به شايستگی های کليدی و مزيت های رقابتی به منظور تحقق اهداف زير دنبال می کنيم :

1- بازرسی و تست های غیر مخرب ( NDI & NDT ) : کليه خدمات بازرسی مطابق با کدها و استانداردهای بين المللی انجام می پذيرد، همچنين تمامی آزمون های غير مخرب با خواسته و الزامات مورد نياز صنايع نفت، پتروشيمی، هوا فضا، خطوط راه آهن، ريخته گری، نورد، آهنگري، ماشينکاری و... به شرح ذيل انجام ميگيرد: آزمون مايعات نافذ (PT) - آزمون ذرات مغناطيس (MT) - آزمون فراصوتی (UT) - آزمون راديو گرافی گاما و ايکس (RT) - آزمون جريان گردابی (ET) - آزمون چشمی (VT)

2 - خدمات بازرسی سازه ها و قطعات فلزی : برجهای مسکونی، اداری و تجاری - پلها و جرثغيل ها - مخازن تحت فشار - ديگهای بخار و خطوط لوله - قطعات موتور های توربينی - قطعات هواپيما و سامانه های هوايی - قطعات خودرو - قطعات کارخانجات سيمان.

3 - بازرسی جوش بر اساس آخرين ويرايش کدها و استانداردها : ارائه روشهای جوشکاری و دستورالعمل های جوشکاری (WPS) - گزارش تاييد صلاحيت روش جوشکاری (PQR).

4 - برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت : آزمونهای غير مخرب طبق آيين نامه SNT-TC-1A بازرسی جوش.

5 - مشاوره و راه اندازی سامانه های تست های غیر مخرب و تهيه مواد اوليه و تجهيزات آزمون های غير مخرب و بازرسی جوش.

6 - بازرسی و کنترل کامل پروژه های صنعتی طی مراحل کامل انجام پروژه.

ndt-08

خدمات

Liquid-Penetrant-Testing
آزمون مايعات نافذ

(Liquid Penetrant Testing)

بازرسی و تعین عیوب سطحی قطعات سبک و سنگین آهنی و غیر آهنی.

Magnetic-Particle-Testing
آزمون ذرات مغناطيسی

(Magnetic Particle Testing)

بازرسی و تعین عیوب سطحی و نزدیک به سطح قطعات آهنی (مغناطیس شونده).

Ultrasonic-Testing
آزمون امواج فراصوتی

(Ultrasonic Testing)

بازرسی و تعین عیوب زیر سطح قطعات و سازها به صورت گسترده و کاربردی.

Radiographic-Testing
آزمون پرتو نگاری و تفسير فيلم

(Radiographic Testing)

آشکار سازی عیب های درونی قطعات آهنی و غیر آهنی و مواد.

Eddy-Current-Testing.jpg
آزمون جريان گردابی

(Eddy Current Testing)

آشكار سازی عيوب سطحی و زير سطحی مواد و قطعات رسانای جریان الکتریکی و تعيين ضخامت پوشش های غیر فلزی و ...

Welding-Inspection
بازرسی جوش

(Welding Inspection)

بازرسی عيوب جوشكاری انواع سازه‌های فلزی ساختمانی و غیر ساختمانی.

تجهیزات

Ultrasonic.jpg
امواج فراصوتی ( اولتراسونيک )
Radiographic
رادیوگرافی
Magnetic
ذرات مغناطيس
Liquid
مايعات نافذ
eddy-current
امواج گردابی ( ادی كارنت )
Welding
ضخامت سنج و لايه سنج - بازرسی چشمی

پروژه ها

تماس با ما

0912-127-3162 (98+)

info@ahinco.ir